lang="tr"> Türkiye'de İlk Maymun Çiçeği Vakası Görüldü! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Vaka ile İlgili Açıklamalarda Bulundu! | Eceyle
Eceyle

Türkiye’de İlk Maymun Çiçeği Vakası Görüldü! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Vaka ile İlgili Açıklamalarda Bulundu!

Maymun çiçeği virüsü Türkiye’de de görüldü! Uzun zamandır kamuoyunu ilgilendiren bir konu olan bu hastalık ile alakalı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Bakan Koca, “Hastalarımızdan birine maymun çiçeği teşhisi kondu. Hasta 37 yaşında, bağışıklık yetmezliği var. İzolasyonda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vaka tespit edilmedi Bu hastalığın solunum yolu ile değil, daha çok yakın fiziksel temasla bulaştığı bilinmektedir.”


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hastalarımızdan birine maymun çiçeği teşhisi kondu. Hasta 37 yaşında, bağışıklık yetmezliği var. İzolasyonda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı, “Bilindiği gibi bu hastalık solunumla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor” diye konuştu.


MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NEDİR?


Maymun çiçeği hastalığına, Poxviridae ailesindeki Orthopoxvirus cinsinin bir üyesi olan maymun poxvirus (monkeypox) neden olur.

Maymun çiçeği virüsü, esas olarak orta ve batı Afrika’nın tropikal yağmur ormanlarında bulunan ve zaman zaman diğer bölgelere ihraç edilen viral bir zoonozdur. İlk olarak 1958’de laboratuvar maymun kolonilerinde çiçek hastalığına benzer bir hastalık ortaya çıktığında keşfedildi. Bu yüzden “maymun çiçeği” olarak adlandırıldı.

Bir maymun çiçeği virüsü vakası ilk olarak 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde insanlarda gözlendi. O tarihten bu yana, diğer Orta ve Batı Afrika ülkelerinde insan maymun çiçeği virüsü vakaları rapor edilmiştir.


Maymun çiçeği virüsünün Orta Afrika ve Batı Afrika olmak üzere iki ayrı genetik grubu vardır: İnsanlarda görülen Orta Afrika maymun çiçeği virüsü Batı Afrika virüsünden daha şiddetlidir ve ölüm oranı daha yüksektir.


Maymun Çiçeği Virüsü Nasıl Bulaşıyor?


Maymun çiçeği virüsü öncelikle insanlara kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan bulaşır, ancak insandan insana bulaşma da meydana gelebilir. Maymun çiçeği virüsü, lezyonlar, vücut sıvıları, solunum damlacıkları ve yatak örtüleri gibi kontamine materyallerle temas yoluyla bir kişiden diğerine bulaşır. Enfekte hayvanlardan az pişmiş et ve diğer hayvansal ürünleri yemek de olası bir risk faktörüdür. Anneden fetüse plasenta yoluyla da bulaşabileceği belirtilmektedir.

Maymun Çiçeği Virüsünün Belirtileri


Kuluçka süresi (enfeksiyondan semptomların başlangıcına kadar olan süre) genellikle 6 ila 13 gündür, ancak 5 ila 21 gün arasında değişebilir.
Enfeksiyon iki döneme ayrılabilir:

Ateş, şiddetli baş ağrısı, lenfadenopati (lenf düğümlerinin şişmesi), sırt ağrısı, kas ağrısı ve şiddetli halsizlik ile karakterize olan invaziv evre 0 ile 5 gün arasında sürer. Lenfadenopati, maymun çiçeği virüsü vakasının, ilk bakışta benzer görünebilen diğer hastalıklardan (suçiçeği, kızamık, çiçek hastalığı) ayırt edici bir özelliğidir.

Döküntü genellikle ateş başladıktan 1-3 gün sonra başlar. Döküntü gövdeden ziyade yüz ve ekstremitelerde yoğunlaşır. Döküntüler genellikle yüzde başlar (vakaların yüzde 95’i) ve avuç içlerini ve ayak tabanlarını etkiler (vakaların yüzde 75’i). Oral mukoza (vakaların yüzde 70’i), genital bölge (yüzde 30) ve kornea (yüzde 20) ile konjonktiva da etkilenir. Döküntü, maküllerden (düz tabanlı lezyonlar) papüllere (hafif kabarık, sert lezyonlar), veziküllere (berrak, sıvı dolu lezyonlar), püstüllere (sarımsı, sıvı dolu lezyonlar) ve soyulan kabuklara kadar değişir.

Maymun çiçeği virüsü, tipik olarak 2 ila 4 hafta süren semptomları olan kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır. Şiddetli vakalar çocuklarda daha sık görülür. Maymun çiçeği virüslerinden ölüm oranı genel popülasyonda yüzde 0 ila 11 arasında değişir ve küçük çocuklarda daha yüksektir.

Maymun Çiçeği Virüsünün Tanısı ve Tedavisi


PCR, doğruluğu ve duyarlılığı nedeniyle tanı için tercih edilen laboratuvar testidir. Ancak mümkünse biyopsi de tercih edilebilir.

Maymun çiçeği salgınıyla savaşmak için çiçek aşısı, antiviraller ve intravenöz immünoglobulin (VIG) kullanılabilir. Ancak şu anda, orijinal çiçek hastalığı aşıları (birinci nesil) artık halka açık değildir.

Maymun çiçeği için sırasıyla 2019 ve 2022’de bir aşı (MVA-BN) ve spesifik tedavi (Tecovirimat) onaylanmış olsa da, bu karşı önlemler henüz yaygın olarak mevcut değildir ve dünya çapında 40 veya 50 yaşın altındaki popülasyonlar önceki çiçek aşısından etkilenecektir.

Diğer yazılar

Exit mobile version